2/2/10

El Solet


El Solet, amb la seva flauta màgica, que pot hipnotitzar als seus enemics i fa desaparèixer la contaminació.Nom
: Solet
Espècie: Caloplaca aurantia
Poder: les liquen-melodies de la seva flauta
Punt feble: la contaminació de l'aire
El seu pitjor enemic: el Contaminador
Enemics: l'Antiespores i el Focfire
Amics: el Copa, la Bruna, la Reineta, la Legans, el RGG, la Cladonia i la Llengüeta

Caloplaca aurantia (Garraf)