4/2/10

RGG



Nom: RGG
Espècie: Rhizocarpon grup geographicum
Poder: llençar boles de gel amb ritme de rap
Punt feble: la contaminació de l'aire
El seu pitjor enemic: el Contaminador
Enemics: l'Antiespores i el Focfire
Amics:El Copa, la Bruna, el Solet, la Reineta, la Cladonia, la Savai, la Legans i la Llengüeta
Rhizocarpon grup geographicum