2/2/10

La Bruna


La Bruna i el Copa, preparant noves aventures!
Nom: Bruna
Espècie: Homo sapiens
Poder: intel·ligència
Punt feble: no descobert
El seu pitjor enemic: el Contaminador
Enemics: l'Antiespores i el Focfire
Amics: el Copa, el Solet, la Reineta, la Cladonia i la Llengüeta