2/2/10

Copa el liquen


Nom: Copa el liquen
Espècie: Cladonia pyxidata
Poder: tecnologia avançada
Punt feble: la contaminació de l'aire
El seu pitjor enemic: el Contaminador
Enemics: l'Antiespores i el Focfire
Amics: la Bruna, el Solet, la Reineta, la Legans, la Savai, el RGG, la Cladonia i la Llengüeta

El Copa sempre està provant els nous invents que la seva amiga Bruna fabrica.


La Bruna mirant al Copa amb la seva lupa.
Cladonia pyxidata (Collegats)